Manikůra

Pojem manikůra vznikl z latinského manus-ruka a kůra-péče. Ruce ženy jsou jednak vizitkou a jednak nepostradatelným pracovním nástrojem. Péče o ně tedy není bezvýznamná.

 

    Historie manikůry

Péče o ruce je velice starým řemeslem. Již ve starém Egyptě a zejména v antice byla na vysoké úrovni. Tuto péči si však mohli dovolit pouze vyšší vrstvy.Důležitou součástí péče o ruce byly bylinné koupele, masáže rukou a správná hygiena.

S rozvojem lékařských věd se rozšířila i péče o ruce a koncem 19. století již vznikaly první salóny s péčí o ruce. Z techto salónů se ve 20. století stala nehtová studia, kde se pečovalo o ruce, nehty a též se tu prováděla modelace nehtů.